top of page

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a uschovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári Terézia Béresová, Družby 3438/33, 97404 Banská Bystrica (ďalej prevádzkovateľ.,) IČO: 51810719  prostredníctvom webovej stránky www.tereziaberesova.sk v rámci počítačovej siete internet. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely poskytovanie poradenský služieb a vykonávania úloh vo verejnom záujme. Takto zozbierané osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Upozorňujeme vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať ak máte vysporiadané všetky náležitosti voči prevádzkovateľovi a na existenciu ďalších vašich práv uvedených v §28 Zákona. Zakliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zakliknutím políčka so súhlasom súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval vaše osobné údaje v rozsahu údajov meno, priezvisko a e-mailová adresa na poskytnutie poradenských služieb a aby na tieto účely použil váš e-mail a/alebo telefónne číslo. Zároveň žiadate prevádzkovateľa o poskytovanie informácií, noviniek ohľadne poradenstva. Súhlas udeľujete na dobu 24 mesiacov od jeho poskytnutia. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zakliknutím políčka so súhlasom a odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so svojimi právami dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

bottom of page