top of page

Bolesti, či už fyzické alebo emocionálne, akútne alebo chronické. Všetky odniekiaľ pramenia. Pomocou biologickej spätnej väzby tela- veľmi jednoduchého a jemného svalového pozorovania, odhaľujeme príčiny, či momenty vzniku psychickej, či fyzickej disharmónie, ktorá sa nám v prítomnosti prejavuje bolesťou. 

Keď príčinu zharmonizujeme, symptóm- teda bolesť viac nie je potrebná a odchádza.

Pokiaľ je emócia v prítomnosti príliš silná a neviem ju svojpomocne spracovať v prítomnosti, je veľká pravdepodobnosť, že pramení z minulosti. Veľa emócií má zdroj už v našom detsve alebo dokonca v minulých generáciách. Na sedeniach dokážeme tieto zdrojové emócie nájsť ,nadobro ich uvoľniť a vniesť tak do nášho života radosť a vnútorný pokoj.

Zdravie je za prirodzený stav človeka. Pokiaľ dôjde k nejakej chorobe v akomkoľvek prejave, spôsobilo ho výchylenie z tohto zdravého stavu. Stav vychýlenia možno pomenovať aj disharmónia.

Na sedeniach pomocou biologickej spatnej väzby tela- svalového testovania, tieto disharmónie nájdeme a uvoľníme jednoduchými technikami. Tak organizmus dostaneme opäť do stavu pôvodnej rovnováhy, ktorá pre nás znamená zdravie.

Practice Areas

TITLE GOES HERE

Zbúrajte srdcové hradby a obnovte harmóniu vo vašich vzťahoch

Oblasti terapií 

na sedeniach odhaľujeme a harmonizujeme emocionálne, mentálne, energetické,  fyzické, esenciálne, či genetické príčiny problémov. Ak je  nejaký problém, vždy z niečoho pramení. Keď odstránime príčinu, problém viac nie je potrebný a uvoľní sa cesta zdraviu a blahobytu v akejkoľvek oblasti.

01

Chronické či akútne bolesti

02

03

Alergie a iné zdravotné disharmónie

04

Emočná hygiena a harmonizácie 

Pomocou svalového testu objavíme kde sú naše slabé miesta a spoločne ich zharmonizujeme jednoduchými, efektívnymi technikami. Vaše podvedomie určí pomocou svalového testu, ktorú emóciu či inú dosharmóniu je práve potrebné uvoľniť, aby ste sa cítili čo najlepšie. 

05

​Životný rozvoj

Na sedeniach sa zameriavame na celkový posun človeka v svojom živote. Uvoľňujeme negatívne módy či už sa jedná o mód stagnácie, nedostatku či izolácie. Odstraňujeme ľudom ich bloky a "kotvy" , ktoré im bránia dosiahnuť v živote svoje ciele a blahobyt v akejkoľvek oblasti.

07

08

Finančný blahobyt
Uvoľnenie srdcovej hradby

Naše nastavenia, presvedčenia a skúsenosti určujú, či sa nám bude dariť tvoriť nielen blahobyt vnútroný, ale aj finančý. Prirodzený stav človeka a život v hojnosti. Pokiaľ tento stav nežijeme, znamená to, že máme niekde blok, ktorý bráni prúdeniu hojnosti do našeho života. Na sedeniach postupne hľadáme a meníme obmedzujúce nastavenia a bloky a otvárame tak cestu blahobytu vo Vašom živote.

Ako životom kráčame , vždy keď nás niekto zraní alebo sa nás niečo hlboko dotkne, staviame si z týchto pocitov bolesti akoby pomyselnú hradbu, aby sme svoje srdce uchránili pred ďalšou bolesťou. Táto hradba nám však bráni cítiť svoj vnútorný pokoj, Bráni voľnému prúdeniu lásky v našom živote a nedovolí nám cítiť , kam nás srdce ťahá. Na sedeniach nepriepustnú srdcovú hradbu vymeníme za obal, ktorý nás síce bude chrániť, ale dovolí, aby do nášho života vstúpili všetky výnimočné atribúty nášho srdca.

06

Harmonické vzťahy

Máte problém si nájsť partnera alebo sú Vaše partnerské vzťahy- nie zrovna harmonické? Tak potom oceníte do podrobna rozpracovaný 17 stranový súhrn, čo môže spôsobovať problémy vo vzťahu. Vďaka tomu dokážeme ľahko e fektívne objavovať a samozrejme aj odstraňovať prekážky, ktoré stoja v ceste Vašim láskyplným vzťahom.

09

Školenia

Za jeden z najvačších darov v živote považujem, že máme okolo seba ľudí, ktorí nám vedia podať pomocnú ruku. Ešte väčší dar však vidím v tom, keď si dokážeme pomôcť samy. Na kurzoch učím, ako si pomocou jednoduchého pozorovania  svalovej spätnej väzby dokážete vytvoriť spojenie so svojím vnútrom a objaviť v ňom svojho najlepšieho radcu na ceste životom.Viac na stránke školenia.

Sedenie je možné absolvovať online, prostredníctvom Skype, Face time, Whats app, Zoom. 1 sedenie trvá približne pol hodinu až hodinu.

Termíny sedení si môžete dohodnúť telefonicky na +421 907 844 607 alebo mailom na info@tereziaberesova.sk

 • Pre koho sú sedenia určené
  Pre každého, kto má zájujem niečo v svojom živote zmeniť k lepšiemu, či už sa jedná o zdravotné stránky alebo akéhokoľvek druhu. Na sedeniach si zadefinujeme Váš problém a svalovým testom hľadáme jeho príčiny. Za prevažnou časťou problémou sa ukazujú ako zdrojový problém negatívne emócie rôzneho druhu, ale nie len to. Môžu to byť aj disharmńie na úrovni orgánov, žliaz, spolupráce mozgových hemisfér, genetické predispozície a iné... Autori metód,s ktorými pracujem dali dokopy všetky veci, ktoré za svoju dlhoročnú prax holistického prístupu k problémom objavili, aby sme tak pomocou svalového testu objavili presne tú, ktorá je kľúčová vo Vašom probléme. Keď uvoľníme príčinu problému, hľadáme či môžme urobiť ešte niečo, aby sme podporili zámer, ktorý si v danej veci určiíte.
 • Čo všetko sa dá na sedeniach riešiť
  Na sedeniach sa dá zadať prakticky akákoľvek téma a pomocou svalového testu určíme, čo Vám v nej najviac pômože. V metódach sú k dispozícii jednoduché, ale za to velmi efektívne techniky na uvoľnenie aj dlhoročných silných emócii, ale aj fyzických disharmónií či techniky na posun v uvedomení, či vytvorenie nových programov a spôsobu správania vo Vašich témach. Metódy sú zostavené tak, aby všetky uvedomenia, či zmeny boli zvolené Vami a nie mnou. Takže ak máte napríklad nejaký zdravotný problém, hĺadáme čo Vám ho spôsobuje- uvoľníme to a ďalej hľadáme, čo ešte môžeme urobiť preto, aby nastal Váš vytúžený stav.
 • Sú sedenia bezpečné?
  Po celý čas zostávate v normálnom stave vedomia a neprechádzate do žiadnach iných stavov. Harmónizácie sa robia pomocou prirodzených elementov. Vačšinou používam magnet na neutralizáciu disharmónie (magnetická energia je telu vlastná a veľmi prirodzená) pomocou svetla, dýchania, masírovania šliach, tonizácie svalov či stimulovania meridiánových bodov. Takže áno, techniky sú veľmi jemné a bezpečné. Sú vhodné už od bábatiek. Vždy je podstata uvolniť disharmńiu a obnoviť tak harmńiu, ktorá pre nás znamená stav zdravia.
 • Ako dlho trvá sedenie?
  Jedno sedenie trvá približne hodinu. Prvé sedenie je zvyčajne cca o pol hodinku dlšie o dobu zoznámenia sa s metódami , zadefinovania problému a určenia nového zámeru- záleži na probléme , ktorý sa rieši.
bottom of page