top of page

Emočný kód

Najjednoduchšia a najefektívnešia metóda na uvoľnenie nahromadených uviaznutých emócií!

Vytvoril ju Dr. Bradley Nalson na základe svojich celoživotných holistických skúseností. Využíva Svalové testovanie na spojenie s podvedomím človeka, vďaka ktorému dokážeme za plného vedomia získať odpovede o praktocky o všetkých disharmńiách a ich príčinách, ktoré nám spôsobujú fyzické, či emocionálne bolesti. Nájdeme emócie, ich zdroje či spríčiny a uvoľníme ich jednoduchou technikou- prejdeme magnetom po chrtici. Takto jednoduché to je a takto jednoducho to dokonca aj funguje.

Viac o tejto metóde sa môžete dozvedieť v knihe Emočný kód od Dr. Bradley Nelsona, kde do podrobnosti opisuje fungovanie a dokonca Vás naučí ako praktikovať túto jednoduchú a fasinujúco funkčnú metódu

.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page